Socialtandpleje

Socialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problemer