Behandlinger

Behandlingerne i socialtandplejen
De mest almindelige behandlinger i socialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, tandudtrækninger og protesefremstilling. Behandlingsmæssigt omfatter socialtandplejen derfor kun den nødvendige behandling af tandsættet så man holdes fri for symptomer og funktionsbegrænsninger. Efter konkret vurdering kan der tilbydes yderligere behandling eller viderehenvisning til specialtandplejen. Behandlingerne kan efter behov udføres under generel anæstesi (helbedøvelse).

Socialtandplejen tilbyder: 

  • Akut tandbehandling. Dvs. tandbehandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand som fx akut knækkede tænder
  • Funktionsopbyggende tandbehandling. Dvs. behandling af oral funktionsnedsættelse til personer, der fx har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende
  • Forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, fx information og instruktion i tandpleje, herunder daglig mundhygiejne
  • Forebyggende behandling eller funktionsopbyggende behandling som fx genopbygning af hele tandsæt eller proteser. Det vil være tandplejen, der konkret vurderer, om dette er relevant.

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Behandlingen sker på tandklinikken på Trekroner plejecenter eller Kristiansminde plejecenter. De sociale tilbud skal ved opsøgende indsats og ledsagelse støtte den enkelte i at benytte tilbuddet således at den tiltænkte behandling gennemføres. 

Socialtandplejen tilrettelægges sådan at tilgængelighed, tryghed og fleksibilitet tilgodeses under hensyntagen til den enkelte patient og således at klinikken udviser rummelighed og tolerance i mødet med den enkelte.

Behandlingerne udføres af personale med særlig indsigt i og viden om målgruppen.