Nødbehandlinger

Det skal tilstræbes at socialtandplejen i den enkelte kommune har åbent for nødbehandling på alle hverdage. Hvis en borger, der er visiteret til socialtandplejen, får brug for behandling uden for tandplejens eller tandlægens/tandplejerens almindelige åbningstid, varierer mulighederne for nødbehandling fra kommune til kommune. Den enkelte kommune skal dog tilstræbe at have truffet en aftale med den regionale tandpinevagt i den relevante region om patienter fra socialtandplejen som henvender sig til tandlægevagten uden for socialtandplejens vanlige åbningstid.

Kommunens eget nødberedskab
I nogle kommuner opretholder den kommunale tandpleje selv et beredskab i ferier og på helligdage, således at man kan kontakte tandplejen og få vejledning og/eller nødbehandling. Man kan som regel læse om sin kommunale tandplejes vagtberedskab på dens hjemmeside; nogle gange informeres der også i lokalpressen.

Region Sjællands Tandpinevagt
Region Sjælland har oprettet en Tandpinevagt, som man kan benytte i det omfang, borgeren kan transporteres til Tandpinevagten i Nykøbing Falster og Slagelse.

Ring for aftale på tlf. 29 60 01 11 (lørdage/søndage/helligdage kl. 09.30 – 11.30, hverdagene i jule- og påskeferien og fredag efter Kr. Himmelfartsdag kl. 14.30-16.30). Ved evt. behandling opkræves der kontant betaling. Du kan se mere om Region Sjællands Tandpinevagt på dette link.

Akut nødbehandlingsbehov uden for tandlægevagtens åbningstid
Hvis borgeren har et akut behov for tandbehandling, og der ikke er mulighed for at benytte en af de ovennævnte nødbehandlingsmuligheder, må borgerens egen læge eller vagtlægen tilkaldes.