Tilbud om tandregulering

Tandstillingsfejl vurderes af kommunens specialtandlæger.

Børnetandplejen tilbyder tandregulering, hvis der er risiko for skader på tandsættet, og hvis det er nødvendigt for en god tyggeevne.

Der kan f.eks. være tale om tænder, der helt mangler eller kommer forkert frem, fejlstillinger i kæben eller forkert sammenbid. Tandstillingsfejl, der udelukkende har kosmetisk betydning, er ikke omfattet af tilbuddet.

For at forebygge og behandle tandstillingsfejl er der tæt kontakt imellem tandreguleringsklinikken og klinikkerne på skolerne omkring det enkelte barn.

Tandreguleringsbehandling foretages af den kommunale Tandpleje.

Tandreguleringsklinikken adresse er:

Stændertorvet 1 B, 4000 Roskilde. Tlf. 46 31 71 00 - tast 2

Telefontid alle hverdage fra kl.08.00-10.00

Ved behov for akut nødbehandling samt afbud til dagens aftaler uden for Tandreguleringens telefontid, henviser vi til tandreguleringens mail på:

tandreguleringen@roskilde.dk

Børn visiteres efter Sundhedsstyrelsens regler www.sst.dk