Tandreguleringens kvalitetsstandard

Inden tandreguleringsbehandling påbegyndes, skal der foreligge diagnoser foretaget på grundlag af et materiale, der som standard består af:

 • Profilrøntgenbillede
 • Ortopantomogram (OP røntgen)
 • Håndrøntgen
 • Enorale røntgen af både over- og underkæbefortænder samt ektopisk lejrede tænder (unormalt beliggende tænder i kæben)
 • Studiemodeller
 • Højdemål - longitudinelt hvis muligt
 • Ansigts- og mundfoto
 • Vækst- og behandlingsanalyse
 • Behandlingsplan

Efter 6 måneders behandling skal der som standard tages enorale røntgen af fortænderne i overkæben.

Undtagelser:

Ved simpelt krydsbid hos unge patienter er profilrøntgen og        håndrøntgen ikke standard.

Hos piger yngre end 10 år og drenge yngre end 12 år er          håndrøntgen ikke standard.

Ved afslutning på en reguleringsbehandling tages som standard:

 • Mundfoto
 • Ortopantomogram (OP røntgen)
 • Enorale røntgen af både over- og underkæbefortænder