Information om Fritvalgsordningen

Information om Fritvalgsordningen

Dit barn har mulighed for at skifte til privat tandlæge, hvis betingelserne for Fritvalgsordningen er opfyldt.

Fritvalgsordningen gælder det for det samlede tandplejetilbud, dvs.  både den almindelige tandbehandling og tandregulering skal foregå i privat regi.

Vær opmærksom på, at for tandreguleringsbehandlinger gælder, at dit barn skal være visiteret til at have et behandlingsbehov, før tandreguleringsbehandlingen kan behandles under Fritvalgsordningen. Har den kommunale Tandpleje ikke visiteret dit barn til at have et behandlingsbehov, er tandreguleringsbehandling således for 100% egenbetaling, inkl. de behandlinger, der knytter sig til selve tandreguleringsbehandlingen.

I Fritvalgsordningen gælder, at hvis dit barn er mellem 0-16 år, kan du få dækket 65 % af udgifterne svarende til den beregnede kommunale pris. Du betaler dermed 35% af den resterende beregnede kommunale pris samt en eventuel merbetaling, som er differencen mellem den beregnede kommunale pris og prisen som den private tandlæge, tandplejer eller specialtandlæge fakturerer.

Unge mellem 16-18 år og unge født fra 1. januar 2004 og frem, får dækket 100% af udgiften svarende til den beregnede kommunale pris. En eventuel merbetaling, som er differencen mellem den beregnede kommunale pris og prisen som den private tandlæge, tandplejer eller specialtandlæge fakturerer, står den unge selv for.

Honorering af behandling hos privat tandlæge og privat specialtandlæge er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen om valget, før ydelserne modtages hos privat praktiserende tandlæge, tandplejer eller specialtandlæge. Dette skal ske skriftligt eller pr. telefon til Tandplejens Administration. I modsat fald vil ydelsen ikke kunne honoreres.

Derudover gælder, at tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, først må iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud.

Du kan læse mere om Fritvalgsordningen på Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje VEJ nr. 9382 af 12/05/2023:

Bekendtgørelse om tandpleje (retsinformation.dk)