Valg af tandlæge

Frit valg mellem kommunens tandklinikker

Der er frit valg mellem kommunens klinikker. Man kan skifte klinik enten ved at meddele det til den nuværende klinik, til den nye klinik eller til Tandplejens Administration.

For patienter der bor i det centrale Roskilde foregår tandbehandling primært på kommunens kommunale klinikker og tildeles automatisk.

Bor I i Jyllinge/Gundsøområdet kan tandpleje ligeledes modtages hos:

Jyllingetandlægerne ved Malene Bundgaard og Melanie Legler, Jyllingecentret 21, 1. sal, 4040 Jyllinge   

og bor I i Vibyområdet hos Tandlægerne i Viby v/Anni Rønmann, Toftehøjvej 9, 4130 Viby S.

Tilbuddet omfatter forebyggelse, undersøgelse og nødvendige tandbehandling.

Tandplejens Administration skal have registreret, hvilken tandlæge man ønsker at benytte.

Privat tandlæge

0-15 årige: 

0-15 årige kan vælge at gå til privat tandlæge med 65% dækning af udgiften , og en egenbetaling på 35%.

Hvis du er i aktiv  reguleringsbehandling skal denne behandling gøres færdig i Roskilde Kommunes Tandpleje inden et tandlægeskifte kan ske.

Hvis du vælger at gå til privat tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud, dvs. både den almindelige tandbehandling og en evt. kommende tandregulering hos privat behandler. Der vil således være en egenbetaling på 35% på begge dele.

Giv Tandplejen besked

Hvis du ønsker at gå til privat tandlæge, skal du henvende dig til Tandplejens Administration, enten pr. telefon, mail eller brev og meddele, hvilken privat tandlæge du ønsker at benytte, da der skal foreligge en skriftlig aftale med tandlægen inden behandlingen starter.

Kontakt tandplejens administration på 46317100 - tast 3.

16-17 årige:

16-17 årige kan vælge at gå til privat tandlæge med 100% dækning af udgiften, dog med den undtagelse, at hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling, skal denne behandling gøres færdig i Roskilde kommunes tandpleje.

Hvis du ønsker at gå til privat tandlæge, skal du henvende dig til Tandplejens Administration, enten pr. telefon, mail eller brev og meddele os, hvilken privat tandlæge du vælger, da vi skal lave en aftale med tandlægen, inden du starter. Hvad tandreguleringsbehandling og andre større behandlinger angår, skal der først søges om at få behandlingen godkendt.

Journalmateriale

Vælger du privat tandlæge, giver du samtidig accept til, at vi må sende dit journalmateriale videre til den valgte tandlæge.

Inden du kan skifte, skal du henvende dig til:

Tandplejens Administration 4631 7100 - tast 3

Behandling hos ny tandlæge kan ikke påbegyndes før tandlægen har modtaget en meddelelse fra Tandplejens Administration. 

Tandpleje på en anden kommunes klinik

Børn og unge under 18 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje på en anden kommunes tandklinik, hvis den anden kommunes tandpleje har kapacitet til at modtage børn fra andre kommuner.

Roskilde kommunes tandpleje har i øjeblikket lukket for tilgang af udenbys patienter, da vi har venteliste.

Tandplejens Administration kan altid være behjælpelige med spørgsmål vedr. tandlægevalg.