Mål og værdier

Brugeren i centrum

Tandplejen vil med sit sundhedsfremmende tilbud i samarbejde
med barnet, den unge og familien

  • Tilstræbe at alle besøg for den unge og deres
    forældre gøres forståeligt og meningsfyldt.
  • Medvirke til at skabe sundhed, der gavner den
    enkelte
  • Være behjælpelig med at indarbejde og opretholde
    gode vaner, så den unge/forældrene selv tager ansvar for deres sundhed.

Vi ønsker at sikre høj kvalitet i alle behandlinger.