For privat praktiserende tandlæger

Retningslinjer for BUT-patienter efter indgået kontraktaftale

 • Indkaldeprocedure

Første undersøgelse af barnets tænder foregår i Roskilde Kommune, når barnet er fyldt 24 måneder.

Indkaldeintervallet er herefter 18 måneder indtil det fyldte 18. år hhv. 22 år for årgang 2004 og frem. Dette kan dog efterfølgende ændres på baggrund af en faglig og konkret vurdering af det enkelte barn. Hvis særlige forhold nødvendiggør kortere undersøgelsesinterval, skal årsagen noteres på regningen. Dette gøres ved, at der i fritekstfeltet anføres; årsag (fx. manglende kognitive evner eller manglende egenomsorg), diagnose (fx caries dentalis) og prognose (fx middel/god). Min. to indikatorer skal være udfyldt for hvert tilfælde.

Tandplejens Administration udsender indkaldekort til patienten samt indkaldelister til den behandlende tandlæge.

Undersøgelsesintervallet på 18 måneder skal respekteres ved valg af alment praktiserende tandplejetilbud. Det betyder, at der ved skift fra en tandplejeordning til en anden, ikke gives tilskud til undersøgelse, før der er gået 18 måneder fra sidste undersøgelse i det hidtidige regi, med mindre andet er aftale og forhåndsgodkendt af Roskilde Kommunale Tandpleje.

 • Frie ydelser

Alle ydelser med faste priser, der er omfattet af BUT-overenskomsten, må udføres uden forhåndsgodkendelse.

Ydelser, der ikke er prisfastsat i BUT-overenskomsten, vil kun blive dækket efter forudgående ansøgning i for af overslag, samt godkendelse af Roskilde Kommunale Tandpleje. Alle overslag sendes til Tandplejens Administration via EDI; 46317100.

VIGTIGT, vælg den postkasse der hedder Den Kommunale Tandpleje, Social og sundhed.

 • Reference priser

Der er dog indført reference priser gældende for nedenstående flerfladede plastfyldninger, som kan iværksættes uden forudgående ansøgning. Priserne reguleres hvert år pr.31.12, med samme procentsats som de fastsatte priser i BUT-overenskomsten.

  • Præmolar 2 flader          1.097 kr.
  • Præmolar 3 flader          1.334 kr.
  • Molar 2 flader                 1.334 kr.
  • Molar 3 flader                 1.570 kr.