Nødbehandling

Hvis en borger, der er visiteret til specialtandplejen, får brug for nødbehandling (dvs. akut behandlingsbehov) uden for den kommunale tandplejes almindelige åbningstid, bedes man kontakte en privatpraktiserende tandlæge. Regningen sendes til Roskilde Kommunale Tandpleje.

I weekender og på helligdage henvises der til Region Sjællands Tandpinevagt.

Region Sjællands Tandpinevagt
Region Sjælland har oprettet en Tandpinevagt, som man kan benytte i det omfang, borgeren kan transporteres til Tandpinevagten i Nykøbing Falster og Slagelse.

Ring for aftale på tlf. 29 60 01 11 (lørdage/søndage/helligdage kl. 09.30 – 11.30, hverdagene i jule- og påskeferien og fredag efter Kr. Himmelfartsdag kl. 14.30-16.30). Ved evt. behandling opkræves der kontant betaling. Du kan se mere om Region Sjællands Tandpinevagt på dette link.

Akut nødbehandlingsbehov uden for tandlægevagtens åbningstid
Hvis borgeren har et akut behov for tandbehandling, og der ikke er mulighed for at benytte en af de ovennævnte nødbehandlingsmuligheder, må borgerens egen læge eller vagtlægen tilkaldes.