Behandlinger

Specialtandplejen er:

  • forebyggende og vedligeholdende tandpleje
  • afhjælpning af smerter
  • behandling af funktionsforstyrrelser og sygdomme i tænder, mund og kæber
  • behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt, og fordelene for borgeren ved behandling skal klart overstige ulemperne. Der kan tilbydes større behandlinger, hvis borgerens almentilstand og hygiejne er velegnet.

Behandlingerne i specialtandplejen
De mest almindelige behandlinger i specialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækninger.

Behandlingerne kan efter behov udføres under generel anæstesi (helbedøvelse).

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Behandlingerne udføres på Trekroner Plejecenter, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde. Behandlingen udføres af særligt personale fra Roskilde kommunale Tandpleje.

Alle behandlinger i specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne har funktionsnedsættelser. 

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om behandlingerne i specialtandplejen kan du kontakte Roskilde Kommunale Tandpleje på tlf. 46 31 71 00 - tast 1