Hvad er omsorgstandpleje?

Omsorgstandplejen er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Formålet med omsorgstandplejen
Formålet med omsorgstandplejen er:

  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • at holde borgeren smertefri
  • og at give borgeren mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.

Behandlingerne i omsorgstandplejen er primært forebyggende og vedligeholdende og omfatter kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Læs mere om behandlingerne i omsorgstandplejen.

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Behandlingen foregår oftest på omsorgscentrene eller i brugerens eget hjem. Behandlingen udføres af personale fra Roskilde Kommunale Tandpleje.

Hvis man ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til omsorgstandpleje, skal man kontakte den kommunale tandpleje før der indgås aftale med en privat behandler.

Du kan også læse om omsorgstandpleje på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Den væsentligste lovgivning vedr. omsorgstandpleje er: