Ventetid i tandreguleringen

Vi har ventetid for øjeblikket. Læs mere om dine muligheder.

Vi behandler børn med størst behov først

Vi behandler de børn, der har størst behov først. Vi prioriterer at behandle alle de børn, som er i aktiv tandreguleringsbehandling. Vi indkalder øvrige børn og unge så hurtigt som muligt.

De børn og unge, som vi vurderer har akut behov for tandregulering, og som vi ikke har mulighed for at tage ind, sørger vi for at sende til private specialtandlæger. Vi kontakter de forældre direkte, som det er relevant for.

Vi arbejder på en kortsigtet og en mere langsigtet løsning for at nedbringe ventetiden i tandreguleringen.

 

Hvad er dine muligheder?

Hvis du synes, at ventetiden hos os bliver for lang, har du mulighed for at skifte til privat tandregulering, hvis du opfylder betingelserne for fritvalgsordningen. Fritvalgsordningen gælder for børn og unge under 22 år (født efter 31. december 2003).

Hvis du vælger fritvalgsordningen, gælder det for det samlede tandplejetilbud, dvs. at både den almindelige tandbehandling og tandregulering skal foregå i privat regi.

I fritvalgsordningen gælder, at hvis dit barn er mellem 0-16 år, kan du få dækket 65 % af udgifterne til tandregulering, mens unge mellem 16-18 år får dækket udgiften 100 % af kommunen.

Hvis du vil have dækket udgifterne til tandregulering hos en privat tandklinik, skal Roskilde Kommune først godkende behandlingen, inden du starter.

Der gælder særlige regler for tandregulering og andre særligt kostbare behandlinger. Serviceniveauet i den private tandklink, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor yder Roskilde Kommune ikke tilskud til et serviceniveau og behandlinger, der lægger udover, hvad der er omfattet af det kommunale tilbud. 

Hvis du vælger en privat tandlæge, skal du meddele skriftligt til Roskilde Kommunes Tandpleje, at du ønsker at skifte til en privat tandlæge, inden dit barn starter i behandling.
Skriv til Tandplejen på tandplejen@roskilde.dk eller via sikker post.

Når et barn/en ung er midt i en konkret påbegyndt behandling, beslutter kommunen, om den igangværende behandling skal færdiggøres, der hvor den er påbegyndt.

 

Du kan læse mere om fritvalgsordningen her: 

Den kommunale tandpleje Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (retsinformation.dk)

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over brud på patientrettigheder på et behandlingssted kan du klage til Styrelsen for Patientklager. Du kan læse mere på patientrettigheder (stpk.dk)

Vil du klage over Roskilde Kommunes serviceniveau, kan du kontakte Roskilde Kommune på boernogunge@roskilde.dk.