Tandreguleringen indgår samarbejde med to private klinikker

To private leverandører er efter en udbudsrunde valgt til at varetage en del af opgaverne i Roskilde Kommunes tandregulering.

Tandregulering på private klinikker

Roskilde Kommunes samarbejde med de to private klinikker er en del af løsningen på at nedbringe ventetiderne i tandreguleringen. Omkring 300 børn og unge, der endnu ikke er i gang med aktiv behandling, kan se frem til at begynde i et forløb med tandregulering hos Specialtandlægerne i Roskilde eller Tandreguleringen.dk.

De patienter, som er omfattet af tilbuddet, vil i den kommende periode modtage brev fra Tandplejen.

Specialtandlægerne i Roskilde og Tandregulering.dk kommer til at fordele patienterne imellem sig med 200 patienter til Specialtandlægerne i Roskilde og 100 patienter til Tandreguleringen.dk. 

 Specialtandlægerne i Roskilde tilbyder behandling i deres klinik på Ringstedvej i Roskilde. Tandreguleringen.dk's kommende patienter kan lægge sig i tandlægestolen i enten Solrød eller København.

 

Vi behandler børn med størst behov først

Vi behandler de børn, der har størst behov først. Vi prioriterer at behandle alle de børn, som er i aktiv tandreguleringsbehandling. Vi indkalder øvrige børn og unge så hurtigt som muligt.

De børn og unge, som vi vurderer har akut behov for tandregulering, og som vi ikke har mulighed for at tage ind, sørger vi for at sende til private specialtandlæger. Vi kontakter de forældre direkte, som det er relevant for.

Vi arbejder på en kortsigtet og en mere langsigtet løsning for at nedbringe ventetiden i tandreguleringen.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over brud på patientrettigheder på et behandlingssted kan du klage til Styrelsen for Patientklager. Du kan læse mere på patientrettigheder (stpk.dk)

Vil du klage over Roskilde Kommunes serviceniveau, kan du kontakte Roskilde Kommune på boernogunge@roskilde.dk.