Tandbehandling 16-21 år

Tandbehandling 16-21 årige

Tandbehandling 16-17 årige:

16-17 årige kan vælge at gå til privat tandlæge med 100% dækning af udgiften, dog med den undtagelse, at hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling, skal denne behandling gøres færdig i Roskilde kommunes tandpleje.

Hvis du ønsker at gå til privat tandlæge, skal du henvende dig til Tandplejens Administration, enten pr. telefon, mail eller brev og meddele os, hvilken privat tandlæge du vælger, da vi skal lave en aftale med tandlægen, inden du starter. Hvad tandreguleringsbehandling og andre større behandlinger angår, skal der først søges om at få behandlingen godkendt.

 

Orientering om gratis tandpleje for 18-21 årige

Folketinget har i december 2021 i forbindelse med Finansloven besluttet, at 18-21 årige skal tilbydes gratis tandpleje. Lovgivningen træder i kraft pr. 1. juli 2022.

Ordningen for vederlagsfri tandpleje til og med det 21. år indfases over en periode over 4 år med start fra 1. juli 2022 for fødselsår 2004.

Alle, der fylder 18 år i 2022, vil blive omfattet. I 2023 gælder det alle 18-19-årige. I 2024 gælder det alle 18-20-årige og i 2025 er ordningen fuldt implementeret og gælder for alle 18-21-årige.

Så snart lovgivning og bekendtgørelser mm. er på plads, kan du læse mere om tilbuddet her på vores hjemmeside.

Alle unge i født i 2004 vil også få direkte besked via E-boks, når lovgivningen er endeligt vedtaget.

 

Særligt for dig der fylder 18 år inden sommeren 2022

Ordningen træder i kraft pr. 1. juli 2022.  Det betyder, at hvis du er blevet 18 år – eller fylder 18 år – inden lovgivningen træder i kraft, bliver du udmeldt af den kommunale tandpleje. Du skal meddele os hvilken privatpraktiserende tandlæge du har valgt og efter den 1. juli vil din tandpleje være vederlagsfri indtil du bliver 22 år.

Hvis du ikke har fundet en privatpraktiserende tandlæge inden 1. juli, kan du blive meldt ind den kommunale tandpleje igen efter den 1. juli.

Du vil som nævnt få mere information fra os og direkte besked i din E-boks, når aftalegrundlag og bekendtgørelser mm. er på plads.

Du kan læse mere om gratis tandpleje til 18-21 årige her: Finanslov 2022: Bedre vilkår til fødende og gratis tandpleje til unge | Sundhedsministeriet (sum.dk)