Tandbehandling 16-21 år

Tandbehandling 16-21 årige

Tandbehandling 16-17 årige:

16-17 årige kan vælge at gå til privat tandlæge med 100% dækning af udgiften, dog med den undtagelse, at hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling, skal denne behandling gøres færdig i Roskilde kommunes tandpleje.

Hvis du ønsker at gå til privat tandlæge, skal du henvende dig til Tandplejens Administration, enten pr. telefon, mail eller brev og meddele os, hvilken privat tandlæge du vælger, da vi skal lave en aftale med tandlægen, inden du starter. Hvad tandreguleringsbehandling og andre større behandlinger angår, skal der først søges om at få behandlingen godkendt.

 

Orientering om gratis tandpleje for 18-21 årige

Folketinget har i december 2021 i forbindelse med Finansloven besluttet, at 18-21 årige skal tilbydes gratis tandpleje. Lovgivningen træder i kraft pr. 1. juli 2022.

Ordningen for vederlagsfri tandpleje til og med det 21. år indfases over en periode over 4 år med start fra 1. juli 2022 for fødselsår 2004.

Du kan læse mere om gratis tandpleje til 18-21 årige her: Finanslov 2022: Bedre vilkår til fødende og gratis tandpleje til unge | Sundhedsministeriet (sum.dk)