Tandregulering

Tandstillingsfejl vurderes af kommunens specialtandlæger.

Børnetandplejen tilbyder tandregulering, hvis der er risiko for skader på tandsættet, og hvis det er nødvendigt for en god tyggeevne.

Der kan f.eks være tale om tænder, der helt mangler eller kommer forkert frem, fejlstillinger i kæben eller forkert sammenbid. Tandstillingsfejl, der udelukkende har kosmetisk betydning, er ikke omfattet af tilbuddet.

For at forebygge og behandle tandstillingsfejl er der tæt kontakt imellem tandreguleringsklinikken og klinikkerne på skolerne omkring det enkelte barn.  

Tandreguleringsklinikken adresse er:

Stændertorvet 1 B, 4000 Roskilde. Tlf. 46 31 71 00 - tast 2

Telefontid kl. 8:00 - 10.30 samt 12.30-15.00 mandag til fredag.

Børn visiteres efter Sundhedsstyrelsens regler www.sst.dk